VANUIT WELKE VISIE

Als schrijfster werk ik standaard vanuit enkele basisaannames of vooronderstellingen, dit om de juiste attitude te vinden om succesvol te kunnen werken. Het zijn géén waarheden maar bruikbare denkwijzen, die een goede basis kunnen vormen. 

 1. Lichaam en psyche behoren tot een en hetzelfde systeem, ze vormen een eenheid en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veranderingen aan het één impliceren veranderingen aan het ander en omgekeerd. 
   
 2. Het onbewuste is minstens zo belangrijk als het bewuste denken. Met ons bewuste denken alleen, bewerkstelligen we geen veranderingen. We weten vaak wel dat we moeten veranderen en welke kant we opmoeten, maar het lijkt of ons gevoel daar niet in mee gaat. Verandering op onbewust niveau hebben een veel grotere impact. 
   
 3. Mensen hebben hulpbronnen tot verandering in zich. Hulpbronnen zijn die vaardigheden, gedrag en emoties die ons helpen ons zo te gedragen zoals wij dat zelf willen.
   
 4. Als de een het kan, kan de ander het leren. Ieder menselijk vermogen is onder bepaalde randvoorwaarden overdraagbaar. Als we het belang van een bepaald vermogen inzien, kunnen we dat vermogen in principe overnemen (modelleren) 
   
 5. Ieder gedrag heeft een positieve bedoeling en was de best mogelijke keuze in de tijd dat het werd aangeleerd. 
   
 6. De kaart is niet het gebied (ofwel; er is een onderscheid tussen het model van de wereld in je hoofd en de echte objectieve wereld). En een ieder heeft zo zijn eigen kijk op die wereld.