DOELSTELLING

Mijn doelstellingen als schrijfster voor de ondersteunende verhalen/technieken op deze site zijn;

  1. Het onbewuste aanspreken.
  2. Mensen stimuleren.

Ad1. HET ONBEWUSTE AANSPREKEN

Het onbewuste aanspreken, want veranderingen op onbewust niveau hebben een veel grotere impact... als op bewust niveau. Zelfs Einstein zei in de vorige eeuw al: 'belangrijke problemen, kunnen we niet oplossen op hetzelfde niveau als we ze hebben gecreëerd. Het is krankzinnig om steeds weer hetzelfde opnieuw te doen en dan een ander resultaat te verwachten'.
 

Ad2. MENSEN STIMULEREN

Doormiddel van suggesties, meningen of aangedragen ideeën binnen de verhalen/technieken, het stimuleren van gedragsmatige flexibiliteit en emotionele keuze mogelijkheden. Dit ter ondersteuning van het zelfvertrouwen, waardoor (onbewuste) angsten en of blokkades mogelijk tot een gezond niveau gereduceerd kunnen worden. 
 
(Deze doelstelling staat uiteraard ondergeschikt aan die van de reguliere geneeskunde. Bijvoorbeeld die van uw huisarts, die u als patiënt of ouder altijd in het belang van uzelf of uw kind moet inschakelen en op de hoogte dient te houden van uw neven activiteiten.)
 
Het opvolgen en/of toepassen van de adviezen op deze site is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. 
In ieder geval bij twijfel, maar ook bij ogenschijnlijk onschuldige (gezondsheids)klachten; raadpleeg altijd eerst uw (huis)arts.
Voor de resultaten, dan wel de juistheid van de toepassingen in alle individuele gevallen, kan noch de auteur, noch de webmaster  voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook voortkomend uit deze site, aansprakelijk worden gesteld.
 

HULPMIDDELEN DAARBIJ ZIJN;

  1. Metaforische of eigentijdse verhalen
  2. Natuurlijke trance

Ad1. METAFORISCHE VERHALEN. 

We kunnen bijvoorbeeld onszelf maar zeker ook onze kinderen extra ondersteunen door het laten lezen en of voorlezen van metaforische of eigentijdse verhalen. Beeldende verhalen waardoor onbewuste motieven, verwachtingen maar ook oplossingen tot het bewustzijn kunnen doordringen. Deze scheppen inzichten die op hun beurt weer stimuleren tot andere denkwijzen, tot anders handelen. Dit omdat het onbewuste minstens net zo belangrijk is als het bewuste denken. Met ons bewuste denken alleen, bewerkstelligen we geen veranderingen. We weten vaak wel dat we moeten veranderen en welke kant we opmoeten, maar vaak lijkt het of ons gevoel daar niet in mee gaat. Verandering op onbewust niveau hebben een veel grotere impact. 
 
Door gebruikmaking van; op bepaalde problematiek geschreven beeldende verhalen, wordt het zelfreorganiserend systeem van bijvoorbeeld het kind geactiveerd. Een natuurlijk, vanuit het autonoom zenuwstelsel aangestuurd systeem, dat van de veronderstelling uitgaat… als de een het kan, kan de andere het ook. 
 
Zo zijn de verhalen voor kinderen bijvoorbeeld op deze site er bewust op gericht  het kind meer inzicht te geven in zijn of haar belevingswereld, angsten en handelen. Het zijn verhalen die het kind spelenderwijs leren dat er voldoende speelruimte is om eens een keer anders met zijn belevingen om te gaan. De helende kracht binnen deze verhalen zitten namelijk in de indirecte suggesties die voor het kind zeer verhelderend en ruimtegevend kunnen werken.
Het zijn verhalen waarin het kind, maar wellicht ook uzelf, zijn of haar dagelijkse rollen als slachtoffer, held, dader of muurbloempje, onbewust duidelijk worden. Waarop u als ouder vervolgens doormiddel van samen tekenen of kleuren spelenderwijs op de karakters van de verhalen terug kunt komen, om zo voor het kind wat bewuster op zijn problematiek en zijn fantasie daarop in te gaan. 
 

Ad2. NATUURLIJKE TRANCE

Trance is een natuurlijke vorm van geconcentreerde aandacht waardoor er gemakkelijk contact kan worden gemaakt met het onbewuste. Een zeer natuurlijk verschijnsel dat al optreedt bij het voorlezen van een spannend verhaal waarin het kind of de lezer volkomen opgaat. Maar ook tijdens diverse creatieve handelingen treedt een natuurlijke trance op. Enkele vormen van creatieve ondersteuning die te vinden zijn op deze site, zijn Intuïtief tekenen, bewustzijnstekenen en het schrijven vanuit de diepte.
 
(Let weL; we praten dus énkel over extra hulpmiddelen)
Het opvolgen en/of toepassen van de adviezen op deze site is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. 
In ieder geval bij twijfel, maar ook bij ogenschijnlijk onschuldige (gezondsheids)klachten; raadpleeg altijd eerst uw (huis)arts.
Voor de resultaten, dan wel de juistheid van de toepassingen in alle individuele gevallen, kan noch de auteur, noch de webmaster  voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook voortkomend uit deze site, aansprakelijk worden gesteld.