Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging zul je hem nooit meer zien op gaan.

Het bewustzijn verzet zich van naturen tegen alles wat onbewust en onbekend is.
Wijzig je perspectief op het leven, en er zullen nieuwe mogelijkheden voor je opengaan.
Een open kijk... schept open ruimte...